R9 M280X กับ RX 550X Mobile - Crysis 3 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Crysis 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ RX 550X Mobile กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
26.1 FPS
1080p
15.4 FPS
1440p
25.6 FPS
1440p
9.3 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
61.1 FPS
1080p
50.4 FPS
1440p
44.6 FPS
1440p
28.3 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
82.1 FPS
1080p
71.4 FPS
1440p
71.6 FPS
1440p
55.3 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
128.1 FPS
1080p
117.4 FPS
1440p
130.6 FPS
1440p
114.3 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ