RX VEGA 6 กับ GTX 960M - Borderlands 3 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Borderlands 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ GTX 960M กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
6.4 FPS
1080p
16.4 FPS
1440p
4.5 FPS
1440p
11.5 FPS
2160p
2.4 FPS
2160p
6.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
41.4 FPS
1080p
51.4 FPS
1440p
23.5 FPS
1440p
30.5 FPS
2160p
11.4 FPS
2160p
15.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
62.4 FPS
1080p
72.4 FPS
1440p
50.5 FPS
1440p
57.5 FPS
2160p
27.4 FPS
2160p
31.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
108.4 FPS
1080p
118.4 FPS
1440p
109.5 FPS
1440p
116.5 FPS
2160p
73.4 FPS
2160p
77.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ