RX 5600 XT กับ GTX 1070 Ti - Borderlands 3 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Borderlands 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX 5600 XT กับ i7-8700K และ GTX 1070 Ti กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
66.0 FPS
1080p
64.2 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
45.1 FPS
2160p
24.0 FPS
2160p
23.5 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
101.0 FPS
1080p
99.2 FPS
1440p
65.0 FPS
1440p
64.1 FPS
2160p
33.0 FPS
2160p
32.5 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
122.0 FPS
1080p
120.2 FPS
1440p
92.0 FPS
1440p
91.1 FPS
2160p
49.0 FPS
2160p
48.5 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
168.0 FPS
1080p
166.2 FPS
1440p
151.0 FPS
1440p
150.1 FPS
2160p
95.0 FPS
2160p
94.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ