RX VEGA 6 กับ GTX 960M - Apex Legends เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Apex Legends การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ GTX 960M กับ i7-4790K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K GTX 960M with i7-4790K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
9.0 FPS
1080p
25.2 FPS
1440p
6.7 FPS
1440p
18.8 FPS
2160p
4.0 FPS
2160p
11.2 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
44.0 FPS
1080p
60.2 FPS
1440p
25.7 FPS
1440p
37.8 FPS
2160p
13.0 FPS
2160p
20.2 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
65.0 FPS
1080p
81.2 FPS
1440p
52.7 FPS
1440p
64.8 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
36.2 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
111.0 FPS
1080p
127.2 FPS
1440p
111.7 FPS
1440p
123.8 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
82.2 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ