RX VEGA 6 กับ R9 M270X - Apex Legends เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Apex Legends การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX VEGA 6 กับ i7-7700K และ R9 M270X กับ i7-3770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M270X with i7-3770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
9.0 FPS
1080p
18.9 FPS
1440p
6.7 FPS
1440p
14.1 FPS
2160p
4.0 FPS
2160p
8.4 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
44.0 FPS
1080p
53.9 FPS
1440p
25.7 FPS
1440p
33.1 FPS
2160p
13.0 FPS
2160p
17.4 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
65.0 FPS
1080p
74.9 FPS
1440p
52.7 FPS
1440p
60.1 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
33.4 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
111.0 FPS
1080p
120.9 FPS
1440p
111.7 FPS
1440p
119.1 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
79.4 FPS

Compare i7-7700K vs i7-3770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ