TITAN Xp กับ RTX 2080 Ti - Anthem เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Anthem การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง TITAN Xp กับ i7-7700K และ RTX 2080 Ti กับ i7-8700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
104.5 FPS
1080p
124.3 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
98.6 FPS
2160p
44.9 FPS
2160p
53.6 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
139.5 FPS
1080p
159.3 FPS
1440p
102.0 FPS
1440p
117.6 FPS
2160p
53.9 FPS
2160p
62.6 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
160.5 FPS
1080p
180.3 FPS
1440p
129.0 FPS
1440p
144.6 FPS
2160p
69.9 FPS
2160p
78.6 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
206.5 FPS
1080p
226.3 FPS
1440p
188.0 FPS
1440p
203.6 FPS
2160p
115.9 FPS
2160p
124.6 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ