GTX 1650 SUPER กับ GTX 1060 6GB - Anthem เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Anthem การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1650 SUPER กับ i7-8700K และ GTX 1060 6GB กับ i7-6700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1060 6GB with i7-6700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
48.3 FPS
1080p
40.6 FPS
1440p
37.8 FPS
1440p
32.2 FPS
2160p
21.0 FPS
2160p
17.5 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
83.3 FPS
1080p
75.6 FPS
1440p
56.8 FPS
1440p
51.2 FPS
2160p
30.0 FPS
2160p
26.5 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
104.3 FPS
1080p
96.6 FPS
1440p
83.8 FPS
1440p
78.2 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
42.5 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
150.3 FPS
1080p
142.6 FPS
1440p
142.8 FPS
1440p
137.2 FPS
2160p
92.0 FPS
2160p
88.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ