Counter-Strike: Global Offensive 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

 Counter-Strike: Global Offensive 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

설정에서 울트라 품질 게임 성능

품질 설정 변경

해상도 1920x1080

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
796.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
694.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
531.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
488.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
482.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
477.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
437.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
432.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
409.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
379.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
375.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
373.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
370.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
360.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
360.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
329.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
312.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
307.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
298.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
296.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
286.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
281.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
281.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
275.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
265.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
265.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
259.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
247.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
245.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
244.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
241.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
234.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
234.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
225.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
221.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
219.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
219.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
217.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
209.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
208.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
206.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
198.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
197.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
197.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
197.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
197.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
195.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
191.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
191.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
187.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
186.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
181.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
180.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
179.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
178.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
176.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
175.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
175.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
173.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
169.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
169.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
169.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
168.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
168.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
157.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
155.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
148.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
141.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
136.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
136.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
136.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
133.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
133.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
132.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
127.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
127.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
127.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
126.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
125.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
122.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
122.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
120.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
118.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
118.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
116.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
116.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
115.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
114.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
113.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
111.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
111.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
110.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
109.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
108.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
108.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
105.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
99.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
99.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
98.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
93.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
93.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
92.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
92.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
91.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
88.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
87.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
84.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
81.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
81.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
81.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
81.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
80.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
79.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
79.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
79.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
78.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
78.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
76.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
75.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
74.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
74.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
74.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
74.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
73.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
73.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
73.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
70.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
70.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
69.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
69.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
69.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
69.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
68.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
67.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
63.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
61.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
59.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
59.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
58.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
57.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
57.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
57.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
57.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
56.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
56.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
52.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
51.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
51.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
47.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
43.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
41.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
41.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
41.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
39.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
39.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
38.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
38.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
37.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
35.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
35.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
34.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
32.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
31.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
29.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
26.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
24.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
23.8 FPS

해상도 2560x1440

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
664.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
578.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
442.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
407.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
401.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
397.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
364.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
360.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
340.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
316.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
312.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
311.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
299.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
294.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
292.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
274.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
260.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
255.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
249.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
247.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
238.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
234.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
234.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
229.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
221.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
221.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
206.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
205.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
204.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
203.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
201.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
195.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
195.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
187.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
184.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
183.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
182.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
181.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
174.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
174.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
172.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
164.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
164.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
164.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
164.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
164.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
162.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
159.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
159.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
156.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
155.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
151.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
150.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
149.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
148.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
146.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
146.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
146.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
144.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
141.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
141.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
141.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
140.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
140.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
131.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
129.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
123.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
117.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
114.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
114.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
111.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
111.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
110.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
106.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
106.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
105.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
105.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
104.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
102.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
102.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
99.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
97.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
97.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
96.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
96.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
95.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
94.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
93.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
92.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
92.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
91.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
90.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
90.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
88.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
82.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
82.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
81.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
78.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
78.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
77.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
77.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
76.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
73.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
73.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
70.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
68.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
68.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
67.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
67.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
66.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
66.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
66.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
65.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
65.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
65.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
64.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
63.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
62.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
62.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
61.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
61.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
61.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
61.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
59.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
58.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
58.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
58.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
57.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
57.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
57.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
56.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
54.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
53.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
49.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
49.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
48.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
47.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
47.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
47.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
47.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
47.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
43.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
43.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
42.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
39.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
36.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
33.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
32.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
32.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
31.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
29.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
29.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
26.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
24.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
19.8 FPS

해상도 3840x2160

그래픽 카드 가격 초당 프레임
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₩ 1,693,420
596.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₩ 789,660
520.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₩ 563,720
398.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₩ 2,823,120
366.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₩ 563,720
361.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₩ 1,467,480
357.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₩ 789,660
328.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₩ 3,387,970
324.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₩ 789,660
306.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₩ 563,720
284.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₩ 857,442
281.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₩ 789,660
280.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₩ 450,750
269.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₩ 395,395
264.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₩ 451,880
263.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₩ 394,265
246.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₩ 563,720
234.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₩ 315,186
230.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₩ 563,720
224.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₩ 462,047
222.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₩ 2,193,877
214.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₩ 450,750
211.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₩ 315,186
211.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₩ 450,750
206.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₩ 2,097,853
199.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₩ 258,701
198.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₩ 248,534
185.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₩ 1,247,189
185.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₩ 2,001,828
184.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₩ 1,947,603
183.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₩ 1,128,570
181.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₩ 2,208,564
175.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₩ 1,761,202
175.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₩ 733,175
168.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₩ 733,175
166.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₩ 315,186
164.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₩ 180,752
163.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₩ 1,693,420
163.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₩ 1,712,625
157.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₩ 733,175
156.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₩ 1,249,448
154.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₩ 224,810
148.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₩ 620,205
148.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₩ 286,944
148.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₩ 1,783,796
147.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₩ 1,986,013
147.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₩ 620,205
146.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₩ 1,338,695
143.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₩ 258,701
143.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₩ 192,049
140.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₩ 1,128,570
139.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₩ 1,128,570
136.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₩ 451,880
135.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₩ 1,128,570
134.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₩ 484,641
133.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₩ 190,919
132.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₩ 789,660
131.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₩ 190,919
131.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₩ 1,128,570
130.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₩ 371,671
127.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₩ 168,325
127.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₩ 620,205
126.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₩ 371,671
126.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₩ 1,115,014
126.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₩ 450,750
118.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₩ 202,216
116.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₩ 1,338,695
111.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₩ 733,175
106.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₩ 1,519,447
102.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₩ 1,519,447
102.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₩ 1,519,447
102.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₩ 1,476,518
100.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₩ 1,476,518
100.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₩ 2,213,082
99.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₩ 563,720
95.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₩ 789,660
95.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₩ 258,701
95.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₩ 1,440,368
94.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₩ 337,780
94.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₩ 789,660
92.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₩ 1,423,422
92.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₩ 450,750
90.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₩ 1,300,285
89.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₩ 1,410,995
89.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₩ 190,919
87.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₩ 1,354,510
87.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₩ 1,410,995
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₩ 1,399,698
86.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₩ 563,720
85.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₩ 620,205
84.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₩ 281,295
83.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₩ 224,810
83.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₩ 1,365,807
82.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₩ 315,186
82.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₩ 1,359,029
81.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₩ 224,810
81.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₩ 450,750
79.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₩ 989,617
74.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₩ 1,312,711
74.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₩ 281,295
73.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₩ 507,235
70.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₩ 190,919
70.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₩ 563,720
69.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₩ 337,780
69.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₩ 202,216
68.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₩ 179,622
66.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₩ 1,434,719
65.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₩ 1,242,670
63.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₩ 394,265
61.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₩ 258,701
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₩ 168,325
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₩ 111,840
61.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₩ 1,223,465
60.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₩ 168,325
59.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₩ 847,275
59.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₩ 1,218,946
59.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₩ 416,859
58.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₩ 1,213,298
58.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₩ 1,208,779
57.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₩ 1,204,260
57.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₩ 1,199,741
56.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₩ 563,720
56.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₩ 1,195,223
55.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₩ 1,195,223
55.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₩ 281,295
55.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₩ 1,208,779
55.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₩ 190,919
54.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₩ 158,158
53.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₩ 1,448,275
52.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₩ 337,780
52.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₩ 168,325
52.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 802,087
51.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₩ 791,920
51.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₩ 1,170,369
51.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₩ 281,295
50.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₩ 1,155,683
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₩ 1,147,775
47.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₩ 269,998
46.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₩ 89,246
44.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₩ 394,265
44.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₩ 224,810
43.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₩ 1,115,014
42.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₩ 168,325
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₩ 1,115,014
42.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₩ 724,138
42.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₩ 1,115,014
42.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₩ 168,325
42.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₩ 405,562
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₩ 1,089,031
38.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₩ 202,216
38.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₩ 733,175
36.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₩ 89,246
35.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₩ 337,780
32.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₩ 1,042,713
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₩ 1,042,713
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₩ 713,970
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₩ 123,137
29.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₩ 168,325
29.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₩ 337,780
29.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₩ 507,235
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₩ 123,137
27.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₩ 728,657
26.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₩ 678,950
26.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₩ 100,543
26.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₩ 1,226,854
24.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₩ 145,731
23.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₩ 718,489
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₩ 1,264,134
22.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₩ 969,283
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₩ 111,840
18.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₩ 640,540
17.9 FPS
 Counter-Strike: Global Offensive 품질 설정 울트라 품질 벤치 마크에서 게임-여러 카드 테스트

Counter-Strike: Global Offensive Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows® 7/Vista/XP
  • VIDEO CARD: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0
  • PIXEL SHADER: 3.0
  • VERTEX SHADER: 3.0
  • FREE DISK SPACE: 15 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 256 MB

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오