R9 M280XRX VEGA 10 - Forza Motorsport 7 ゲームパフォーマンスベンチマーク


Forza Motorsport 7 ゲームのパフォーマンス比較 - R9 M280X i7-4770K と RX VEGA 10 i7-7700K - 1080p、1440p、4K解像度の超、高、中、低
R9 M280X with i7-4770K RX VEGA 10 with i7-7700K

超品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
33.0 FPS
1080p
17.8 FPS
1440p
29.8 FPS
1440p
16.2 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
13.5 FPS
高品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
68.0 FPS
1080p
52.8 FPS
1440p
48.8 FPS
1440p
35.2 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
22.5 FPS
中品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
89.0 FPS
1080p
73.8 FPS
1440p
75.8 FPS
1440p
62.2 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
38.5 FPS
低品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
135.0 FPS
1080p
119.8 FPS
1440p
134.8 FPS
1440p
121.2 FPS
2160p
96.0 FPS
2160p
84.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


議論とコメント

あなたのコメントを共有する