Rocket League משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Rocket League משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות אולטרה איכות

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
1,161.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
1,012.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
774.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
712.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
703.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
695.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
638.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
630.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
596.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
553.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
547.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
544.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
540.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
525.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
525.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
480.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
456.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
448.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
435.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
432.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
417.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
410.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
410.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
401.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
387.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
386.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
378.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
361.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
357.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
356.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
352.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
342.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
341.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
328.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
322.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
320.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
320.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
317.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
305.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
304.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
301.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
289.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
288.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
288.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
287.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
287.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
284.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
279.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
279.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
273.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
272.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
264.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
262.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
261.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
260.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
258.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
256.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
255.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
253.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
248.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
247.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
246.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
245.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
245.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
230.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
226.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
216.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
206.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
199.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
199.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
199.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
195.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
195.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
192.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
185.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
185.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
185.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
183.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
183.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
178.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
178.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
175.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
173.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
173.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
170.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
169.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
168.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
168.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
166.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
164.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
163.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
162.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
161.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
160.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
158.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
158.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
154.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
144.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
144.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
143.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
136.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
136.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
135.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
134.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
133.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
128.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
127.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
122.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
119.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
119.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
118.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
118.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
116.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
116.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
116.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
115.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
114.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
113.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
112.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
110.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
109.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
109.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
108.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
108.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
107.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
107.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
106.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
103.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
102.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
101.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
101.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
100.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
100.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
100.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
99.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
95.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
93.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
89.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
86.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
86.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
84.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
83.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
83.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
83.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
83.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
83.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
83.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
75.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
75.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
74.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
70.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
69.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
60.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
60.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
60.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
57.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
57.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
56.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
55.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
54.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
52.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
52.1 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
50.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
47.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
45.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
43.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
43.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
38.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
35.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
34.7 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
498.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
434.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
332.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
305.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
301.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
298.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
273.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
270.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
255.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
237.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
234.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
233.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
224.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
220.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
219.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
205.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
195.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
192.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
186.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
185.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
178.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
176.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
176.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
172.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
166.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
165.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
154.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
154.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
153.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
152.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
151.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
146.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
146.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
140.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
138.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
137.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
137.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
136.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
130.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
130.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
129.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
124.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
123.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
123.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
123.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
122.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
119.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
119.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
117.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
116.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
113.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
112.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
112.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
111.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
111.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
110.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
109.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
108.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
106.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
106.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
105.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
105.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
105.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
98.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
97.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
92.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
88.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
85.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
85.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
85.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
83.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
83.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
82.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
79.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
79.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
79.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
78.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
78.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
76.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
76.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
74.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
73.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
72.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
72.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
72.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
71.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
70.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
69.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
69.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
69.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
68.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
68.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
67.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
66.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
62.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
61.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
61.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
58.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
58.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
58.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
57.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
57.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
55.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
54.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
52.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
51.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
50.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
50.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
50.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
50.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
49.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
49.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
49.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
48.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
48.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
47.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
46.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
46.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
46.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
46.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
46.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
45.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
44.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
43.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
43.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
43.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
43.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
42.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
42.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
41.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
39.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
38.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
37.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
37.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
36.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
35.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
35.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
35.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
35.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
35.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
35.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
32.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
32.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
32.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
29.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
27.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
26.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
26.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
24.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
24.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
24.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
23.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
23.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
22.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
21.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
20.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
19.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
18.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
18.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
16.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
14.9 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
233.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
203.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
155.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
142.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
140.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
139.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
128.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
119.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
111.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
109.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
108.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
105.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
102.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
102.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
96.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
91.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
90.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
87.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
83.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
82.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
77.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
72.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
71.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
70.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
68.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
64.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
64.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
63.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
61.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
60.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
60.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
57.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
57.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
57.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
57.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
57.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
55.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
55.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
54.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
54.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
53.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
52.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
52.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
52.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
51.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
51.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
49.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
49.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
49.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
46.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
43.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
41.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
39.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
39.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
39.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
38.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
37.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
37.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
37.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
36.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
36.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
34.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
33.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
33.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
33.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
32.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
32.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
32.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
31.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
31.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
28.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
27.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
27.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
27.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
25.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
24.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
23.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
23.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
22.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
22.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
22.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
21.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
21.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
20.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
20.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
20.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
20.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
20.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
18.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
17.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
16.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
16.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
16.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
16.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
16.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
16.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
15.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
14.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
12.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
11.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
11.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
10.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
9.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
9.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
7.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
6.9 FPS
 Rocket League משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Rocket League Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Info
  • CPU SPEED: 2.4 GHz Dual core
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows 7 or Newer
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 260 or ATI 4850
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 5 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

דיון והערות

שתף את ההערות שלך
B
Bad fps report 1 year ago
It says that the 750 ti on ultra only runs at 72 fps, but my 750 ti runs it at 120 on ultra.
0 0