Need For Speed: Payback משחק איכות גבוהה ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Need For Speed: Payback משחק איכות גבוהה ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות איכות גבוהה

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
333.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
295.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
234.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
218.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
216.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
213.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
199.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
197.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
188.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
177.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
175.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
175.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
173.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
170.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
170.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
158.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
152.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
150.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
147.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
146.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
142.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
140.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
140.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
138.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
134.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
134.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
132.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
127.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
126.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
125.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
123.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
122.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
119.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
118.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
118.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
117.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
116.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
113.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
113.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
112.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
109.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
109.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
109.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
108.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
108.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
108.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
106.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
106.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
105.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
104.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
103.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
102.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
102.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
102.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
101.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
101.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
100.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
100.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
99.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
98.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
98.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
98.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
98.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
94.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
93.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
90.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
88.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
86.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
86.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
86.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
85.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
85.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
84.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
82.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
82.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
82.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
82.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
82.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
81.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
81.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
79.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
79.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
78.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
78.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
78.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
78.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
77.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
77.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
76.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
76.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
76.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
76.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
75.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
75.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
74.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
72.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
72.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
71.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
70.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
70.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
69.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
69.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
69.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
68.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
67.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
66.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
65.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
65.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
65.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
65.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
65.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
65.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
64.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
64.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
64.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
64.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
63.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
63.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
63.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
63.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
62.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
62.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
62.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
62.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
62.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
61.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
61.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
61.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
61.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
60.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
60.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
60.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
60.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
59.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
58.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
58.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
57.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
57.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
56.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
56.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
56.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
56.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
56.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
56.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
56.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
54.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
54.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
54.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
52.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
51.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
50.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
50.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
50.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
49.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
49.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
49.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
49.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
49.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
48.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
48.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
48.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
47.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
46.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
46.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
46.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
44.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
44.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
43.9 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
235.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
207.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
163.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
151.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
149.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
148.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
137.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
136.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
129.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
122.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
120.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
120.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
116.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
114.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
114.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
108.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
103.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
102.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
99.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
99.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
96.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
95.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
95.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
93.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
86.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
85.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
85.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
85.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
84.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
82.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
82.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
80.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
78.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
78.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
78.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
78.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
75.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
75.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
74.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
72.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
72.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
72.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
72.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
72.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
71.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
70.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
69.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
69.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
68.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
67.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
67.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
67.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
66.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
66.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
66.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
65.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
64.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
64.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
64.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
64.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
61.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
61.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
59.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
57.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
56.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
55.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
55.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
54.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
53.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
53.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
53.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
53.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
53.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
52.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
52.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
51.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
50.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
50.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
50.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
49.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
49.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
49.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
48.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
48.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
48.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
48.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
47.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
45.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
45.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
45.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
44.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
44.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
44.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
44.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
43.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
42.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
41.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
41.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
41.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
41.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
41.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
40.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
40.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
40.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
40.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
40.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
39.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
39.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
39.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
39.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
39.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
39.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
38.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
38.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
38.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
37.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
37.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
37.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
37.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
37.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
37.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
36.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
35.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
35.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
35.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
34.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
34.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
34.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
34.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
34.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
34.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
34.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
33.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
33.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
32.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
31.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
30.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
30.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
30.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
30.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
29.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
29.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
29.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
29.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
29.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
28.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
28.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
28.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
27.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
27.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
27.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
27.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
26.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
25.4 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
158.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
139.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
108.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
100.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
99.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
98.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
85.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
80.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
79.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
79.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
76.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
75.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
67.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
67.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
65.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
64.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
62.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
61.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
61.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
60.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
58.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
55.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
54.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
54.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
52.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
51.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
50.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
50.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
49.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
48.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
48.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
47.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
46.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
46.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
46.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
45.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
44.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
44.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
44.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
44.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
43.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
42.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
42.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
42.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
41.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
41.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
40.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
40.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
40.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
40.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
38.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
38.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
36.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
35.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
34.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
34.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
34.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
34.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
33.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
32.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
32.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
32.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
32.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
32.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
32.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
31.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
31.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
30.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
30.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
30.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
30.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
30.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
30.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
29.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
29.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
29.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
29.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
29.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
28.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
27.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
27.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
27.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
26.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
26.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
26.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
26.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
26.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
25.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
25.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
24.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
24.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
24.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
24.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
24.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
23.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
23.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
23.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
23.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
23.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
23.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
23.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
22.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
22.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
22.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
22.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
22.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
22.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
22.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
22.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
22.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
22.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
21.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
21.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
21.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
20.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
20.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
19.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
19.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
19.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
19.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
18.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
18.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
18.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
17.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
16.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
16.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
16.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
16.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
16.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
16.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
16.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
16.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
15.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
15.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
15.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
14.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
14.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
14.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
13.5 FPS
 Need For Speed: Payback משחק איכות גבוהה ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Need For Speed: Payback Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads.
  • RAM: 6 GB.
  • OS: 64-bit Windows 7 or later.
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850, or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory.
  • FREE DISK SPACE: 30 GB.

דיון והערות

שתף את ההערות שלך