Need For Speed משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Need For Speed משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות אולטרה איכות

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
321.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
280.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
214.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
197.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
195.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
192.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
177.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
174.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
165.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
153.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
151.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
151.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
149.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
145.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
145.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
133.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
126.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
124.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
120.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
119.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
115.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
113.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
113.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
111.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
107.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
107.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
104.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
100.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
99.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
98.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
97.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
94.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
94.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
91.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
89.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
89.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
88.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
84.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
84.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
83.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
80.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
79.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
79.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
79.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
77.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
77.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
75.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
75.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
73.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
72.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
72.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
72.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
71.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
71.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
70.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
69.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
68.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
68.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
68.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
67.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
63.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
62.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
59.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
57.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
55.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
55.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
55.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
54.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
54.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
53.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
51.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
51.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
51.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
50.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
50.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
49.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
49.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
48.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
47.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
46.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
46.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
45.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
45.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
44.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
44.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
43.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
42.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
40.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
40.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
39.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
37.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
37.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
37.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
37.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
36.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
35.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
35.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
33.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
33.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
33.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
32.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
32.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
32.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
32.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
32.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
32.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
31.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
31.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
31.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
30.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
30.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
30.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
30.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
29.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
29.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
29.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
28.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
28.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
28.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
28.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
27.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
25.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
24.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
24.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
24.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
23.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
23.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
23.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
23.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
23.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
21.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
20.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
20.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
19.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
19.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
16.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
16.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
16.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
16.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
15.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
15.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
15.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
14.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
14.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
13.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
12.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
12.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
12.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
10.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
9.6 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
248.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
165.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
152.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
150.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
149.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
137.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
135.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
127.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
118.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
117.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
116.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
112.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
110.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
110.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
102.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
97.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
96.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
93.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
92.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
89.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
88.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
86.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
77.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
77.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
76.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
76.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
75.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
73.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
73.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
70.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
69.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
68.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
68.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
65.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
65.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
64.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
62.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
61.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
61.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
61.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
61.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
61.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
59.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
59.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
58.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
58.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
56.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
56.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
56.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
55.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
55.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
54.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
53.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
53.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
52.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
52.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
52.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
49.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
48.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
46.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
44.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
42.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
42.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
41.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
41.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
41.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
39.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
39.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
39.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
39.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
39.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
38.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
37.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
36.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
36.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
36.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
35.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
35.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
34.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
34.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
34.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
34.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
33.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
33.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
30.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
29.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
29.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
29.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
28.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
28.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
27.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
27.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
26.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
25.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
25.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
25.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
24.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
24.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
24.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
24.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
23.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
23.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
22.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
21.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
21.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
21.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
21.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
21.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
20.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
19.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
18.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
18.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
17.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
17.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
17.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
17.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
16.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
16.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
16.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
14.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
13.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
12.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
12.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
12.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
11.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
11.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
10.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
10.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
9.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
9.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
8.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
7.4 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
166.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
145.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
111.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
101.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
99.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
85.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
79.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
78.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
77.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
74.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
73.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
73.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
68.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
65.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
62.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
61.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
59.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
58.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
57.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
51.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
50.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
48.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
48.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
46.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
46.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
45.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
45.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
41.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
41.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
41.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
39.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
39.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
37.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
37.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
37.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
36.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
36.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
36.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
35.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
35.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
35.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
32.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
29.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
28.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
27.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
27.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
26.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
26.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
26.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
25.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
24.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
24.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
24.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
23.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
23.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
23.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
22.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
22.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
20.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
20.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
19.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
19.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
19.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
18.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
18.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
17.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
17.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
16.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
16.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
16.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
16.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
15.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
15.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
15.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
15.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
14.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
14.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
14.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
14.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
14.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
13.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
12.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
12.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
11.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
11.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
10.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
10.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
9.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
8.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
8.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
8.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
8.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
8.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
7.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
7.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
6.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
6.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
5.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
5.0 FPS
 Need For Speed משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Need For Speed Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz with 4 hardware threads
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: 64-bit Windows 7 or later
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon HD 7850, or equivalent DX11 compatible GPU with 2GB of memory
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

דיון והערות

שתף את ההערות שלך