Gears of War 5 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Gears of War 5 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות אולטרה איכות

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
215.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
188.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
146.3 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
141.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
139.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
120.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
117.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
102.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
102.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
100.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
98.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
96.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
89.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
85.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
82.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
81.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
80.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
78.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
78.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
77.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
77.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
75.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
72.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
66.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
66.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
64.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
62.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
60.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
59.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
57.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
57.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
56.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
55.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
54.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
53.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
52.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
50.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
49.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
49.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
48.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
48.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
48.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
47.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
47.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
47.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
46.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
45.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
43.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
43.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
42.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
39.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
39.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
36.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
36.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
36.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
34.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
34.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
34.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
34.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
34.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
33.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
33.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
32.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
32.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
31.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
31.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
30.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
30.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
30.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
30.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
29.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
29.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
28.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
26.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
26.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
25.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
25.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
25.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
24.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
24.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
23.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
22.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
22.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
22.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
22.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
21.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
21.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
21.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
20.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
20.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
20.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
20.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
20.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
19.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
19.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
19.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
18.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
18.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
18.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
17.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
17.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
16.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
16.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
15.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
15.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
15.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
15.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
14.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
14.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
14.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
13.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
12.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
10.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
10.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
10.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
10.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
9.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
9.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
8.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
8.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
8.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
6.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
6.5 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
156.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
136.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
106.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
102.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
101.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
87.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
85.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
80.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
74.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
74.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
73.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
71.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
70.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
65.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
64.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
61.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
60.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
59.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
58.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
57.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
56.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
56.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
54.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
52.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
45.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
44.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
43.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
41.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
40.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
40.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
40.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
39.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
39.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
36.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
35.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
35.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
35.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
35.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
34.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
33.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
33.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
33.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
31.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
31.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
30.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
28.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
28.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
28.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
28.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
26.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
26.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
26.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
25.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
25.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
24.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
24.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
24.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
23.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
23.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
23.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
23.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
22.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
22.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
22.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
21.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
21.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
21.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
21.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
20.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
18.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
18.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
18.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
16.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
15.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
15.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
15.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
15.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
15.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
14.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
14.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
13.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
13.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
13.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
13.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
13.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
13.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
12.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
11.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
11.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
11.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
11.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
11.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
10.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
10.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
8.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
8.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
7.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
7.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
7.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
7.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
6.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
6.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
5.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
4.7 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
99.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
86.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
67.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
66.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
55.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
47.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
46.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
46.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
45.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
44.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
40.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
39.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
37.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
36.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
35.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
33.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
30.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
29.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
28.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
27.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
26.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
26.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
26.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
25.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
25.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
25.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
24.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
24.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
23.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
23.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
22.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
22.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
22.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
22.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
21.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
19.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
19.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
17.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
17.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
17.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
16.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
16.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
15.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
15.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
15.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
15.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
15.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
14.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
14.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
14.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
14.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
14.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
13.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
13.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
13.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
13.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
13.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
12.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
12.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
11.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
11.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
11.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
11.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
10.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
10.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
10.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
10.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
9.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
9.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
9.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
9.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
9.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
9.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
9.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
9.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
8.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
8.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
8.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
8.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
8.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
8.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
8.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
7.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
7.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
7.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
7.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
7.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
7.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
6.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
6.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
5.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
5.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
5.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
4.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
4.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
4.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
4.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
4.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
4.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
3.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
3.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
3.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
3.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
3.0 FPS
 Gears of War 5 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Gears of War 5 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 10 64-bit
  • Processor: AMD FX-6000 series | Intel i3 Skylake
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: AMD Radeon R9 280 | NVIDIA GeForce GTX 760 (Windows 10) | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Windows 7)
  • DirectX: Version 12
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 80 GB available space
  • Sound Card: DirectX compatible

דיון והערות

שתף את ההערות שלך