Forza Horizon 4 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Forza Horizon 4 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות אולטרה איכות

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
284.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
247.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
189.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
160.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
156.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
154.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
152.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
139.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
135.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
135.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
133.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
117.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
113.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
111.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
105.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
100.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
99.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
97.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
96.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
94.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
91.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
87.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
83.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
77.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
73.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
72.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
69.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
68.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
67.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
66.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
63.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
63.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
62.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
62.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
59.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
54.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
54.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
52.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
52.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
47.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
47.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
45.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
44.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
43.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
42.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
41.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
40.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
37.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
37.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
36.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
33.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
31.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
30.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
28.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
27.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
26.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
25.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
25.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
25.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
23.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
23.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
21.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
21.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
20.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
20.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
16.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
9.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
6.8 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
237.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
207.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
158.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
134.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
131.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
129.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
128.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
121.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
117.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
111.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
100.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
98.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
96.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
92.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
89.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
89.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
84.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
83.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
81.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
79.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
79.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
77.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
75.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
74.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
73.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
70.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
68.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
66.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
63.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
62.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
62.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
60.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
59.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
57.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
57.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
56.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
54.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
53.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
52.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
52.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
50.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
48.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
46.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
44.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
44.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
44.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
43.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
43.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
43.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
40.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
40.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
38.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
37.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
36.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
33.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
32.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
31.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
31.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
31.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
30.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
30.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
27.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
25.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
24.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
23.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
23.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
22.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
22.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
21.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
20.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
19.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
17.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
17.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
13.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
7.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
5.6 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
158.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
137.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
105.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
88.6 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
87.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
86.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
85.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
77.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
75.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
74.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
65.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
63.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
61.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
59.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
56.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
56.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
56.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
53.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
51.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
49.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
46.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
43.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
41.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
40.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
40.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
38.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
38.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
38.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
35.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
35.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
35.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
34.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
33.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
30.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
29.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
29.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
29.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
28.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
28.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
27.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
27.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
25.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
24.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
24.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
23.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
22.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
21.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
21.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
21.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
21.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
21.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
20.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
18.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
18.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
18.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
17.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
16.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
16.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
16.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
15.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
14.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
14.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
12.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
12.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
11.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
11.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
11.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
5.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
3.6 FPS
 Forza Horizon 4 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Forza Horizon 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 version 15063.0 or higher
  • VIDEO CARD: NVidia 650TI OR NVidia GT 740 OR AMD R7 250x
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

דיון והערות

שתף את ההערות שלך