Doom משחק איכות גבוהה ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Doom משחק איכות גבוהה ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות איכות גבוהה

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
270.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
262.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
242.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
235.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
235.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
234.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
223.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
221.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
215.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
213.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
206.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
204.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
195.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
186.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
186.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
183.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
182.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
178.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
176.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
175.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
171.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
169.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
169.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
165.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
161.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
160.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
157.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
155.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
154.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
147.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
145.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
145.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
144.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
141.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
138.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
134.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
129.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
129.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
129.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
119.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
112.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
112.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
112.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
109.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
109.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
108.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
107.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
107.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
100.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
97.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
96.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
90.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
89.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
87.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
87.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
84.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
82.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
77.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
77.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
77.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
77.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
64.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
64.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
64.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
60.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
60.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
58.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
56.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
56.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
52.1 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
192.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
186.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
173.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
172.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
164.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
158.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
156.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
143.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
143.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
143.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
139.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
133.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
130.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
126.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
125.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
122.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
119.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
115.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
114.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
112.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
112.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
110.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
106.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
104.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
104.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
101.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
97.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
96.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
94.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
92.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
91.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
89.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
85.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
84.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
84.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
81.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
75.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
70.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
70.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
70.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
69.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
68.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
68.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
68.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
68.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
63.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
61.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
60.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
57.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
56.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
54.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
52.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
50.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
48.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
39.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
39.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
39.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
36.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
36.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
34.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
33.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
33.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
30.6 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
130.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
119.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
100.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
97.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
93.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
89.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
84.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
84.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
82.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
76.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
75.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
74.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
72.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
69.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
66.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
65.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
63.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
62.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
62.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
61.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
58.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
56.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
56.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
55.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
54.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
53.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
51.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
50.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
49.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
48.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
45.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
44.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
42.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
41.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
41.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
37.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
34.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
34.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
33.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
33.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
31.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
28.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
27.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
27.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
25.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
23.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
23.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
19.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
19.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
19.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
17.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
17.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
17.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
16.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
16.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
14.9 FPS
 Doom משחק איכות גבוהה ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Doom Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 or better / AMD FX-8320 or better.
  • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or better / AMD Radeon HD 7870 (2GB) or better.
  • FREE DISK SPACE: 45 GB.
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB.

דיון והערות

שתף את ההערות שלך