Dishonored 2 משחק איכות בינונית ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Dishonored 2 משחק איכות בינונית ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות איכות בינונית

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
262.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
235.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
193.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
182.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
179.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
169.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
167.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
161.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
154.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
152.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
152.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
148.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
143.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
141.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
139.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
136.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
135.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
133.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
132.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
129.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
128.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
128.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
127.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
124.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
124.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
119.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
119.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
118.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
116.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
116.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
114.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
114.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
113.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
112.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
112.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
112.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
110.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
109.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
109.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
107.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
107.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
107.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
106.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
106.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
106.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
105.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
105.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
104.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
104.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
102.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
102.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
102.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
102.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
101.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
101.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
101.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
100.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
99.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
99.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
99.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
99.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
99.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
96.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
96.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
94.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
92.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
91.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
91.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
91.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
90.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
90.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
90.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
88.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
88.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
88.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
88.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
88.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
87.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
87.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
87.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
86.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
86.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
86.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
86.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
85.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
85.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
85.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
85.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
84.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
84.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
84.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
84.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
84.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
84.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
83.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
81.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
81.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
81.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
80.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
80.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
80.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
79.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
79.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
78.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
78.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
77.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
77.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
77.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
77.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
76.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
76.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
76.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
76.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
76.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
76.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
75.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
75.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
75.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
75.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
75.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
75.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
75.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
75.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
74.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
74.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
74.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
74.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
74.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
73.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
73.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
73.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
73.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
72.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
72.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
71.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
71.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
71.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
71.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
70.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
70.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
70.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
70.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
70.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
70.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
69.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
69.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
69.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
68.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
68.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
67.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
66.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
66.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
66.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
66.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
66.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
66.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
65.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
65.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
65.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
65.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
65.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
64.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
64.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
63.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
63.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
62.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
62.2 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
222.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
200.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
164.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
153.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
152.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
151.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
143.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
141.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
136.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
130.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
128.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
128.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
124.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
119.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
118.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
115.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
114.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
113.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
111.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
109.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
108.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
108.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
106.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
105.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
104.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
100.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
100.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
99.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
97.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
97.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
95.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
94.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
94.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
94.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
93.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
92.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
92.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
91.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
90.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
89.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
89.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
89.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
89.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
89.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
88.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
88.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
87.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
87.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
86.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
85.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
85.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
85.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
84.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
84.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
84.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
83.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
83.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
83.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
83.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
83.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
80.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
80.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
78.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
77.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
76.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
76.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
76.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
75.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
75.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
75.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
74.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
74.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
74.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
73.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
73.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
73.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
73.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
72.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
72.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
72.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
71.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
71.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
71.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
71.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
71.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
70.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
70.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
70.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
70.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
70.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
70.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
69.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
67.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
67.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
67.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
66.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
66.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
66.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
66.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
66.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
65.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
65.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
64.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
64.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
64.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
64.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
63.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
63.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
63.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
63.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
63.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
63.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
63.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
62.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
62.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
62.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
62.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
62.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
62.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
62.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
62.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
62.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
61.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
61.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
61.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
61.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
61.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
61.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
61.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
60.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
60.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
59.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
59.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
59.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
58.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
58.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
58.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
58.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
58.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
58.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
58.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
57.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
57.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
57.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
56.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
56.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
55.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
55.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
55.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
55.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
54.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
54.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
54.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
54.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
54.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
53.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
53.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
53.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
53.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
52.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
52.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
52.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
51.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
51.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
51.2 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
164.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
146.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
117.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
110.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
109.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
108.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
102.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
100.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
96.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
91.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
90.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
90.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
87.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
83.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
82.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
79.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
78.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
77.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
76.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
75.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
74.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
74.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
73.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
71.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
71.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
68.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
67.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
67.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
66.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
63.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
63.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
63.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
61.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
61.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
59.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
59.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
59.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
59.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
59.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
58.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
58.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
57.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
57.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
56.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
56.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
56.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
56.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
55.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
55.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
55.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
55.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
54.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
54.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
54.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
54.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
52.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
52.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
51.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
49.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
48.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
48.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
48.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
48.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
48.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
47.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
47.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
47.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
47.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
47.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
46.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
46.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
45.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
45.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
45.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
45.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
44.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
44.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
44.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
44.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
44.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
44.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
42.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
42.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
42.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
41.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
41.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
41.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
41.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
40.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
40.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
39.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
39.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
39.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
39.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
39.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
39.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
39.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
38.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
38.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
38.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
38.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
38.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
38.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
38.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
38.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
38.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
38.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
37.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
37.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
37.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
37.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
37.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
37.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
37.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
37.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
37.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
37.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
36.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
36.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
36.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
35.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
35.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
35.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
35.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
34.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
34.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
34.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
34.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
34.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
33.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
33.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
33.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
32.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
31.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
31.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
31.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
31.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
31.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
31.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
31.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
30.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
30.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
30.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
30.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
29.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
29.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
29.2 FPS
 Dishonored 2 משחק איכות בינונית ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Dishonored 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2 GB NVIDIA)

דיון והערות

שתף את ההערות שלך