Borderlands 3 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Borderlands 3 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות אולטרה איכות

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
171.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
149.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
116.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
114.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
112.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
110.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
95.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
93.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
88.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
81.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
81.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
80.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
77.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
71.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
67.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
65.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
64.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
64.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
62.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
62.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
61.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
61.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
59.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
57.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
53.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
52.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
50.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
49.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
48.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
47.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
45.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
45.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
44.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
44.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
43.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
43.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
42.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
41.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
40.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
39.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
39.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
38.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
38.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
38.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
38.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
36.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
36.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
36.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
34.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
33.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
30.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
30.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
30.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
29.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
27.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
27.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
27.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
27.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
26.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
25.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
24.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
24.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
24.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
24.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
23.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
23.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
23.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
22.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
21.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
20.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
20.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
20.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
20.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
20.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
19.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
19.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
17.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
17.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
17.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
17.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
17.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
17.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
16.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
16.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
16.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
16.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
16.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
15.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
15.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
15.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
15.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
15.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
14.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
14.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
13.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
13.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
12.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
12.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
12.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
12.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
12.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
11.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
11.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
10.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
10.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
9.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
9.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
8.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
8.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
8.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
8.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
7.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
7.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
7.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
6.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
5.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
5.1 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
120.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
104.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
81.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
79.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
77.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
67.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
65.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
62.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
57.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
57.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
56.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
49.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
46.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
46.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
45.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
43.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
43.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
43.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
43.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
41.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
40.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
37.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
36.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
35.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
34.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
34.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
33.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
31.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
31.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
30.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
30.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
29.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
28.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
27.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
27.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
27.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
27.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
26.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
26.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
26.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
26.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
26.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
25.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
25.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
24.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
24.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
23.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
21.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
21.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
21.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
21.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
21.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
20.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
19.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
19.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
19.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
19.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
19.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
18.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
18.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
18.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
18.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
17.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
17.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
17.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
17.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
16.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
16.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
16.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
15.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
14.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
14.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
14.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
14.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
14.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
14.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
13.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
13.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
12.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
12.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
12.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
12.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
12.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
12.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
12.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
11.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
11.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
11.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
11.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
11.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
11.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
11.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
10.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
10.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
10.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
10.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
10.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
10.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
10.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
10.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
9.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
9.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
9.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
8.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
8.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
8.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
8.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
8.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
8.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
7.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
7.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
7.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
7.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
6.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
6.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
6.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
5.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
5.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
5.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
5.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
5.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
4.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
3.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
3.6 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
62.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
54.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
42.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
42.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
41.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
35.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
34.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
32.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
29.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
29.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
28.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
28.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
26.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
24.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
23.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
22.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
22.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
22.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
22.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
22.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
20.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
19.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
19.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
19.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
18.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
17.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
17.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
16.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
16.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
16.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
16.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
15.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₪ 2,070
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
15.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
14.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
14.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
14.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₪ 1,508
14.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
14.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
14.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
14.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
13.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
13.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
13.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
13.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
13.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
13.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
12.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
12.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
12.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
11.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
11.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
11.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
11.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
10.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
10.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₪ 1,881
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
10.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
10.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
10.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₪ 4,807
10.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
9.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
9.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
9.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
9.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
9.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
9.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
9.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
9.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
8.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
8.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
8.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
8.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
8.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
8.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
8.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
8.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
7.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₪ 1,693
7.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
7.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
7.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₪ 1,127
7.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
7.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
7.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
6.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
6.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₪ 1,316
6.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
6.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
6.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
6.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
6.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
6.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
6.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
6.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
6.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
6.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
6.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
6.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
5.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₪ 1,881
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
5.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
5.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
5.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₪ 1,127
5.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
5.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
5.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
5.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
5.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
5.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
5.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₪ 3,857
5.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
5.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
4.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
4.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₪ 1,316
4.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
4.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
4.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
4.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
4.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
4.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₪ 1,353
4.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₪ 675
4.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₪ 2,447
3.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
3.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₪ 1,127
3.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
3.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₪ 1,127
3.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₪ 562
3.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₪ 411
3.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₪ 1,693
3.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₪ 411
2.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₪ 336
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
2.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
2.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₪ 486
2.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
2.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₪ 3,235
2.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
1.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₪ 373
1.9 FPS
 Borderlands 3 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Borderlands 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7/8/10 (latest service pack)
  • CPU: AMD FX-8350/Intel Core i5-3570
  • Memory: 6GB RAM
  • GPU: AMD Radeon HD 7970/NVIDIA GeForce GTX 680 2GB
  • Storage: 75GB free

דיון והערות

שתף את ההערות שלך