Battlefield 4 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Battlefield 4 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות אולטרה איכות

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
196.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
175.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
164.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
156.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
151.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
133.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
132.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
130.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
122.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
119.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
119.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
117.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
111.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
106.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
105.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
98.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
95.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
94.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
89.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
88.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
85.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
85.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
83.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
82.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
81.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
81.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
79.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
79.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
77.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
74.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
73.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
72.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
71.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
70.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
67.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
66.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
66.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
66.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
66.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
64.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
64.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
64.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
63.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
56.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
56.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
55.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
55.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
54.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
54.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
54.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
51.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
51.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
51.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
51.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
50.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
50.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
49.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
49.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
48.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₪ 637
47.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
47.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
47.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
45.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
44.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
44.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
44.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
43.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₪ 939
43.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₪ 939
42.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
42.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₪ 562
42.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₪ 562
40.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
39.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₪ 750
39.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₪ 675
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
38.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₪ 901
37.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₪ 562
37.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
37.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
35.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
35.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₪ 562
35.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₪ 599
35.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
34.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,677
34.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₪ 2,643
34.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
34.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₪ 863
34.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
33.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
33.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
31.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₪ 562
31.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
30.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
29.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₪ 3,634
29.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
28.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
28.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₪ 3,830
27.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
25.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
25.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
25.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
25.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₪ 3,721
23.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
15.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
14.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
12.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
12.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
10.3 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
136.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
113.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
103.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
102.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
94.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
93.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
87.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
79.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
78.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
77.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
77.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
72.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
67.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
65.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
65.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
63.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
62.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
60.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
60.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
58.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
57.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
54.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
54.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₪ 1,240
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
53.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
51.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₪ 1,240
51.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
49.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₪ 1,504
49.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
47.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
47.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
46.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₪ 2,447
44.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
43.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
42.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
42.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
42.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
42.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₪ 675
41.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
40.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₪ 2,635
38.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
37.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
37.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₪ 1,127
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₪ 4,709
35.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₪ 7,385
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₪ 1,881
34.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₪ 4,558
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₪ 4,709
34.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₪ 863
33.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₪ 2,070
33.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₪ 750
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₪ 1,052
31.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₪ 1,504
31.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₪ 4,381
31.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₪ 750
31.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₪ 2,635
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
30.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₪ 1,504
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
29.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₪ 939
29.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₪ 4,535
28.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
28.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
28.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₪ 939
27.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
25.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₪ 1,881
25.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₪ 4,083
24.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
24.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₪ 4,068
23.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₪ 4,049
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₪ 4,034
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₪ 3,989
22.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₪ 3,989
22.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
22.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₪ 4,019
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
21.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₪ 4,034
21.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₪ 4,147
21.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
20.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
20.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
19.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₪ 3,906
19.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
18.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₪ 1,391
18.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
16.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
16.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
10.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
9.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
6.7 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
99.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
86.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
76.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
74.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₪ 5,651
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
66.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
63.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
60.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
60.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₪ 3,766
58.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₪ 2,447
56.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
56.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
51.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
51.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
51.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₪ 3,766
47.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
46.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₪ 2,447
44.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
44.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₪ 1,617
41.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₪ 3,766
39.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₪ 3,766
38.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
37.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
35.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₪ 2,070
35.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
35.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
28.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₪ 2,635
0.0 FPS
 Battlefield 4 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Battlefield 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon X2 2.8 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows Vista SP2 32-Bit (with KB971512 System Update)
  • VIDEO CARD: 512 MB AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT or better
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

דיון והערות

שתף את ההערות שלך